Het buurtplatform SamenBoxmeer.nl, dé plek waarop je alles uit je wijk of dorp vindt. Buurtverbinders stimuleren en helpen de buurtbewoners bij het gebruik van de site en onderhouden de contacten met bewoners, bedrijven en...
Lees meer

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven

Berichten