Over Diny

Buurt pluspunten
Dat burgers voor elkaar klaar staan en elkaar helpen
Werk
Iedereen kan door omstandigheden in een kwetsbare positie terecht komen. Als problemen zich opstapelen, kan de wwz-coordinator ondersteuning bieden en informatie en advies geven over onderwerpen als wonen, welzijn, zorg, financiële regelingen enz. Het bevorderen en in stand houden van de eigen regie en verantwoordelijkheid is ons uitgangspunt. Met als doel, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven. De wwz-coördinator kent de weg in de huidige wet en regelgeving en is onafhankelijk. Zij werkt samen met andere deskundigen zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, woningcorporaties, wmo consulenten, ouderenverpleegkundige en vrijwilligers zoals de vrijwillige ouderenadviseurs. Hebt u een vraag bel dan naar Sociom 0485-700500 en vraag naar Diny Kuppen of stuur een mail naar dan maken we een afspraak voor een huisbezoek. Er zijn geen kosten verbonden aan de dienstverlening.

Betrokken bij

Berichten van Diny